Zelfstandigen zonder vennootschap kunnen weldra extra fiscaal sparen

Op dit moment is het nog zo dat zelfstandigen met een vennootschap naast het VAPZ ook een IPT kunnen afsluiten.  Zo kunnen zij binnen de bestaande fiscale regels meer extra aanvullend pensioen opbouwen dan een zelfstandige zonder vennootschap.

Maar, dit verschil zal weggewerkt worden.
De ministerraad heeft ondertussen een wetsontwerp goedgekeurd en dat zou in de loop van 2017 al van kracht moeten worden. Hiermee ontstaat de POZ, de pensioenovereenkomst voor zelfstandigen zonder vennootschap.

De POZ zal zeer vergelijkbaar zijn met de IPT. De fiscale regel die bepaalt hoeveel er effectief gespaard mag worden, is ook hier de 80%-regel.
Uiteraard doen wij voor onze klanten jaarlijks die controle.

Het fiscaal voordeel van de POZ zou volgens de huidige informatie 30% van de premie gaan bedragen. Dus de jaarlijkse belastingvermindering bedraagt ongeveer een derde van de betaalde premie.

Wenst u over de POZ  alvast de nodige uitleg en een berekening van de mogelijkheden, mag u ons altijd contacteren. Dan maken we een afspraak wanneer het u past en lichten we u in over dit nieuwe fiscale product.