‘Sudden Death’-verzekering: in meerdere gevallen erg interessant!

Een plots overlijden kan vaak erg hoge financiële kosten veroorzaken. Zo kan het dat er onverwacht een hoog bedrag aan successie betaald moet worden. Of dat een investering die gedaan werd in iemands zaak, plots in rook opgaat door het wegvallen van een ‘keyperson’.

Bij een slepende ziekte is het nog mogelijk om regelingen te treffen. In geval van plots overlijden, hebben slachtoffer en nabestaanden die mogelijkheid niet.
Bewust van de gevolgen van een overlijden maar ook van de kosten van een gewone overlijdensverzekering, zien we regelmatig dat mensen of ondernemingen een verzekering afsluiten tegen ‘overlijden na ongeval’. Maar dat is vaak te beperkt, want een ‘ongeval’ wordt gekenmerkt door een externe oorzaak. En dus blijft de financiële kater bij overlijden door bijvoorbeeld hartaderbreuk of een andere lichamelijke oorzaak.
Een ‘Sudden Death’-verzekering komt dus dikwijls veel beter tegemoet aan de werkelijke noden.

Wanneer sluit u dan best een Sudden Death af?

Je kan een Sudden Death polis afsluiten om te betalen successierechten op te vangen.

Als men verneemt wat het overlijden van partner, vader of moeder kost aan successie, schrikt men vaak. Zeker als er onroerend goed is met daarnaast spaarcenten (via rekening, beleggingen, …), kan dit oplopen tot vele tienduizenden euro’s.
In meerdere dossiers voor gezinnen met één of twee kinderen hebben we vastgesteld dat ieder kind rond de € 100.000 betaalt bij het overlijden van één van de ouders. En zeker bij overlijden van beiden. Deze hoge successiekost kan men eventueel opvangen in een ‘Sudden Death’-contract. De verzekerde successierechten worden uitgekeerd bij plots overlijden.
De effectieve kost voor de erfgenamen is dan enkel de premie van het contract. Om de werkelijk te betalen successie exact te weten is er specialistenwerk noodzakelijk. Zeker voor de erg grote vermogens is dat aangewezen. Maar vaak kan deze successiekost ook al bij benadering snel bepaald worden.

Anderzijds kan een Sudden Death verzekering ook afgesloten worden in het kader van schenking.

Om successie op te vangen gaan veel mensen geld en middelen schenken. Dat kan mits betaling van schenkingsrechten.
Vaak gebeurt zo een schenking nog via hand- of bankgift, echter zonder registratie. Als de persoon die geschonken heeft sterft binnen drie jaar, moet er alsnog successie betaald worden.
Men kan een ‘Sudden Death’ van drie jaar afsluiten waarbij de successie op die schenking het verzekerd kapitaal vormt. Die premie is dan de werkelijke en enige kost en slechts een fractie van de successiekost.

Een laatste situatie waarbij een ‘Sudden Death’ wordt afgesloten, is bij investeringen in een vennootschap. Zeker wanneer die vennootschap draait rond één of een beperkt aantal sleutelfiguren. Voor bijna alle startende bedrijven is dat het geval.

Een vriend investeert mee in de start-up vennootschap van één of twee dynamische personen. Dan is er niet enkel het risico van investeren (het succes van de activiteit), maar ook het risico van een plots overlijden van die persoon of personen die de kar van de start-up moeten trekken. Want zijn zij er niet meer door een plots overlijden, dan gebeurt er mogelijk ook niets meer met de start-up.
En dus is er een reële kans dat de vriend zijn geïnvesteerde kapitalen niet meer terugkomen of enig rendement zullen opbrengen.

Een verzekering ‘Sudden Death’ kan dus in verschillende situaties een veel beter alternatief zijn dan een ‘ongevallen verzekering’ om een veel duurdere klassieke overlijdensverzekering te vervangen.

Mogelijk heeft u over dit onderwerp nog vragen of opmerkingen.
Of wenst u een concrete situatie te bespreken? Graag analyseren wij samen met u de mogelijkheden die deze verzekering voor u kan bieden.
Aarzel dan niet ons te contacteren via email naar leven@eurassur.be of via telefoon op nummer 089 / 81 90 64.