Pensioen en overlijden

Zowel bij een overlijden als bij pensioen valt het gezinsinkomen sterk terug naar het wettelijk pensioen. Het doel van een levensverzekering is uzelf en/of diegenen die financieel van uw inkomen afhankelijk zijn, te beschermen tegen de financiële gevolgen na uw overlijden of pensionering.
Een levensverzekering creëert bovendien een platform voor aanvullende verzekeringen zoals een ‘Gewaarborgd inkomen’, met aanzienlijk gunstigere premies dan stand-alone contracten door verlaagde taksen en premiekortingen.

Onze deskundigen verzekeren u de gunstigste prijs dankzij een sterk doorgedreven fiscale optimalisatie. Als onafhankelijk verzekeringsmakelaar kunnen wij immers de juiste keuze maken van de meest prijsgunstige verzekeraar en door fiscale optimalisatie.

Pensioensparen

Zowel bij een overlijden als bij pensioen valt het gezinsinkomen sterk terug naar het wettelijk pensioen. Het doel van een pensioenspaarcontract is in eerste instantie bouwen aan een aanvullend pensioen voor uzelf op een fiscaal voordelige wijze. Tegelijkertijd beschermt u diegenen die financieel van uw inkomen afhankelijk zijn tegen de financiële gevolgen na uw overlijden.

Een pensioenspaarcontract creëert bovendien een ideaal platform voor aanvullende verzekeringen zoals een ‘Gewaarborgd inkomen’, met aanzienlijk gunstigere premies dan stand-alone contracten door verlaagde taksen en premiekortingen.

Onze deskundigen verzekeren u de ruimste opbrengst voor uw spaarpremies.

Lange-termijnsparen

Lange-termijnsparen is een fiscale benaming voor een fiscaal aftrekbare levensverzekering.
Zowel bij een overlijden als bij pensioen valt het gezinsinkomen sterk terug naar het wettelijk pensioen. Het doel van een contract ‘lange-termijnsparen’ is net zoals in een pensioenspaarcontract, op een fiscaal voordelige wijze bouwen aan een aanvullend pensioen. U beschermt uzelf en diegenen die financieel van uw inkomen afhankelijk zijn, tegen de financiële gevolgen van uw overlijden.

Bovendien creëert lange-termijnsparen een ideaal platform voor aanvullende verzekeringen zoals een ‘Gewaarborgd inkomen’, met aanzienlijk gunstigere premies dan stand-alone contracten door verlaagde taksen en premiekortingen.

Onze deskundigen verzekeren u de ruimste opbrengst voor uw spaarpremies.

Schuldsaldoverzekering

Een schuldsaldoverzekering is een levensverzekering die enkel bij overlijden een uitkering voorziet. De uitkering is gelijk aan de nog openstaande schuld bij de bank en niets bij ‘leven’ (opruststelling). Banken verplichten de ontlener meestal tot het afsluiten van een schuldsaldoverzekering. Dit is echter ook een geschikte bescherming tegen de gevolgen van een eventueel vroegtijdig overlijden, voor diegenen die financieel van uw inkomen afhankelijk zijn.

Als onafhankelijke verzekeringsmakelaar met grondige kennis van de complexe Belgische fiscaliteit kunnen wij u het voordeligste tarief bieden, in combinatie met een fiscale optimalisatie die u tot 50% voordeel kan opleveren.

Niet-fiscaal sparen

Het lange-termijnsparen is een fiscale benaming voor een fiscaal aftrekbare levensverzekering. Een levensverzekering kan echter ook niet-fiscaal afgetrokken worden. Het voordeel hiervan is dat er op het einde geen eindbelasting is.
Het doel van een levensverzekering waarvan de premie fiscaal niet afgetrokken wordt, is net zoals in een pensioenspaarcontract of een contract lange-termijnsparen, een aanvullend pensioen voor uzelf en/of diegenen die financieel van uw inkomen afhankelijk zijn, beschermen tegen de financiële gevolgen na uw overlijden.

Onze deskundigen verzekeren u de ruimste opbrengst voor uw spaarpremies.

Offerte aanvragen