Ongevallen gezin en sport

Werknemers krijgen bij lichamelijke werkonbekwaamheid een uitkering voor loonverlies en eventuele blijvende invaliditeit. Ook de medische kosten worden in belangrijke mate terugbetaald. Bij overlijden ontvangen de nabestaanden een uitkering. De vergoedingen zijn echter steeds beperkt, zeker voor de hogere inkomens.

Bij sport of andere risicovolle activiteiten is de kans op een ongeval aanzienlijk groter en is een extra verzekering wellicht aangewezen.

Onze adviseurs helpen u graag zoeken naar de meest optimale oplossing voor uzelf en uw gezin.

Offerte aanvragen