Verzekering Gewaarborgd Inkomen

Bij arbeidsongeschiktheid ontvangt een werknemer eerst een gewaarborgd loon van zijn werkgever. Daarna valt hij terug op een basisuitkering van doorgaans 60% bij ziekte en 90% in het geval van een arbeidsongeval, met een maximumloon van 37739,52€.
Een zelfstandige heeft geen vast loon en geen werkgever. De werknemersregeling geldt dan ook niet voor zelfstandigen. Het sociaal statuut van de zelfstandigen voorziet daarom een forfaitaire uitkering van maximaal 910€/maand vanaf de 2de maand arbeidsongeschiktheid.
De verzekering Gewaarborgd inkomen beschermt u tegen inkomensverlies door de vergoedingsgrenzen te verhogen naar 80% van het inkomen.

Optimalisatie is ons sleutelwoord:

  • optimalisatie van de premie door keuze van verzekeraar en contractkeuze
  • optimalisatie door ervoor te zorgen dat de premie fiscaal aftrekbaar is
  • optimalisatie van de waarborgen. Er zijn immers beperkingen!
Offerte aanvragen