Alle bouwplaatrisico’s

Met de polis ‘Alle Bouwplaatsrisico’s’ zijn bouwers beschermd tegen de risico’s van een bouwplaats. De fout van de schade ligt immers niet altijd bij de architect of aannemer maar kan ook veroorzaakt zijn door de bouwheer.
Naast de aansprakelijkheid van schade aan buren of derden, kan ook het bouwwerk of datgene wat er al stond, verzekerd worden.

Offerte aanvragen