Verzekering inzittenden auto

De verzekering burgerlijke aansprakelijkheid auto vergoedt de lichamelijke, materiële of morele schade die anderen hebben geleden bij een ongeval waarbij u in fout bent. Deze verzekering komt dus enkel tussen voor kosten bij een andere partij, en niet bij de bestuurder. Hiervoor bestaat er een ‘Verzekering inzittenden voertuig’.

Een verzekering ‘inzittenden voertuig’ verzekert naargelang de formule:

  • de bestuurder van het voertuig
  • elk gezinslid als bestuurder van het voertuig
  • elk gezinslid als bestuurder van een voertuig en voor alle andere verkeersongevallen

Voor een kapitaal naar keuze bij overlijden of blijvende invaliditeit, aangevuld met een eventuele dagvergoeding bij werkonbekwaamheid en terugbetaling van medische kosten.

De keuzeformules zijn talrijk. Onze specialisten overlopen voor u de mogelijkheden waarbij u en uw gezinsleden niet enkel verzekerd zijn als bestuurder van een voertuig maar voor elk ongeval dat u en hen kan overkomen.

Offerte aanvragen