Annulatieverzekering

Een annulatieverzkering biedt financiële bescherming bij onvoorziene omstandigheden waardoor u niet op reis kan vertrekken of waardoor u uw reis moet onderbreken. Er zijn tijdelijke annuleringsformules die gelinkt zijn aan een specifieke reis. Er zijn ook jaarformules die al uw reizen gedurende het hele jaar dekken, onafhankelijk van de boekingswijze of het transportmiddel.

Gedekte oorzaken:

  • gezondheidsproblemen: ziekte, onverwachte operatie, ongeluk of overlijden
  • gebeurtenissen die een leven plots overhoop halen: economisch ontslag, intrekken van verlof door werkgever, nieuwe arbeidsovereenkomst, herexamens, materiële schade aan woning of vervoermiddel, echt- of feitelijke scheiding, vertraging bij het inchecken door een ongeluk of autopech, geweigerd visum, oproep tot assisenjury, …

Vergoedingen:

  • Bij annulatie van de reis geniet u een dekking van €2500 per persoon/per reis, tot €12500 voor alle verzekerden samen
  • Bij wijziging van de vertrekdatum neemt de verzekeraar alle wijzigingskosten voor haar rekening. Daarbovenop ontvangt u een extra bonus van €75
  • Bij repatriëring en zowel een annulatie- als een bijstandsverzekering bij dezelfde verzekeraar, worden ook uw vakantiedagen vergoed waarvan u niet hebt kunnen genieten

Voorzichtigheid is geboden indien er een annulatieverzekering inbegrepen is in uw reis. De aangeboden garanties komen meestal slechts tussen in een beperkt aantal gevallen, en dan ook nog slechts gedeeltelijk. Een volledige dekking biedt uiteraard de beste garanties.

Offerte aanvragen