B.A. Organisator

Teneinde de organisator  van één of andere activiteit te beschermen tegen de zware financiële gevolgen van mogelijke schadeclaims, sluit hij best een verzekering BA Organisator af. Deze verzekering waarborgt immers de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de organisatie bij een ongeval waarbij een derde partij lichamelijke of stoffelijke schade opliep. De schade kan veroorzaakt zijn door:

  • de leden van de organisatie, hun aangestelden, vrijwilligers
  • het materiaal ( zoals stands of goederen) of de tent of het gebouw dat aan de organisatie ter beschikking werd gesteld

Deze verzekering dekt ook de persoonlijke aansprakelijkheid van de organisatie, van hun aangestelden en van hun vrijwilligers waarbij ze onderling als derden beschouwd worden.

Offerte aanvragen