B.A. Jacht

Elke jager moet wettelijk verplicht een verzekering afsluiten die lichamelijke of stoffelijke schade aan derden tijdens de jacht waarborgt. Ook jachthonden tijdens en op weg van en naar de jacht vallen hieronder. Na betaling van de premie ontvangt u een getuigschrift van de verzekeraar dat u nodig heeft voor uw jachtvergunning.

In deze verzekering is ook een waarborg ‘Rechtsbijstand’ inbegrepen om schade terug te vorderen die anderen u berokkenden of voor juridische bijstand na een schadeclaim van derden.

Uitbreidingen op deze polis zijn mogelijk voor organisatoren van klopjachten of jachtpartijen, eigenaars of huurders van een jachtgebied, werkgevers van jachtwachters, …

Offerte aanvragen