Aansprakelijkheid

Volgens art. 1382 van het Burgerlijk Wetboek moet elke daad die schade berokkent aan een ander, verplicht vergoed worden door degene die de schade veroorzaakt heeft. Dit kan uiteraard verstrekkende gevolgen hebben.
Het gaat immers niet om schade die uzelf mogelijk veroorzaakt. Ook schade toegebracht door bv. uw kind of hond valt hieronder. De oplossing voor deze schadegevallen is de alom gekende ‘Familiale verzekering’.

Deze verzekering omvat meestal ook een waarborg ‘Rechtsbijstand’, die juridische ondersteuning garandeert om schade te claimen of ter verdediging tegen een eventuele onrechtmatige claim van derden.

Deze contracten zijn vrij standaard. Voor bepaalde aansprakelijkheden zijn er echter specifieke verzekeringen zoals bv. voor een paard, een jager, organisator van een bijzondere activiteit, …
Onze gespecialiseerde schadebeheerders garanderen u naast het juiste advies ook een degelijke service en juridische ondersteuning.

Offerte aanvragen