Stop loss services

Sommige risico’s doen zich zo vaak voor dat ze als een soort constante beschouwd kunnen worden en deel uitmaken van het productieproces. Excessen zijn echter nooit uitgesloten. Sommige verzekeringen zijn bij wet of om organisatorische redenen verplicht.

Via de stop-loss techniek is het mogelijk enkel vanaf een bepaald bedrag te verzekeren. De risico’s tot dat bedrag worden in eigen beheer behandeld of uitgegeven aan derden. Deze techniek kan belangrijke financiële voordelen bieden. Bamps Eurassur zorgt uiteraard voor de nodige begeleiding.

Offerte aanvragen