Vrij aanvullend pensioen

De pijlers van het pensioen voor zelfstandigen zijn:

    • 1ste pijler: wettelijk pensioen, maakt deel uit van de driemaandelijkse sociale bijdragen.
    • 2de pijler: vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen. Jaarlijks mag er tot 8,17% van het inkomen gespaard worden. Dit mag fiscaal afgetrokken worden van de inkomsten. Bedrijfsleiders kunnen die soms nog verhogen met een individuele pensioentoezegging, gefinancierd door de vennootschap.
    • 3de pijler: individuele levensverzekering of pensioensparen. Iedereen mag jaarlijks nog bijkomende premies sparen voor het pensioen. Die leveren eveneens een fiscaal voordeel op.

Een VAPZ is dus de eerste logische stap naar de opbouw van een extra pensioen.

Hoe een VAPZ werkt:

Regelmatig wordt er geld gestort. Dit geld blijft staan tot aan het pensioen.

Het gespaarde geld brengt een gewaarborgde rente op met jaarlijks een deelname in de winst van de verzekeraar. Deze winstdeelname is belastingvrij.

U bespaart onmiddellijk op belastingen en op sociale bijdragen. De premies zijn immers volledig aftrekbaar van de hoogste inkomensschijf. Op die manier wordt de helft van het gespaarde geld gerecupereerd. De aftrekpost zorgt opnieuw voor lagere sociale bijdragen.

Wanneer u stopt met werken, ontvangt u twee pensioenuitkeringen: het wettelijk pensioen van de staat en het VAPZ.

Offerte aanvragen