RIZIV-contracten medici

Ook voor medici en paramedici bestaat de pensioenopbouw uit 3 pijlers:

  • 1ste pijler: wettelijk pensioen, maakt deel uit van de driemaandelijkse sociale bijdragen.
  • 2de pijler: vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen. Jaarlijks mag er tot 8,17% van het inkomen gespaard worden. Dit mag fiscaal afgetrokken worden van de inkomsten. Bedrijfsleiders kunnen die som nog verhogen met een individuele pensioentoezegging, gefinancierd door de vennootschap.
    Een geconventioneerd geneesheer, tandarts, apotheker of kinesist geniet eveneens van een financiële deelname van het RIZIV.
  • 3de pijler: individuele levensverzekering of pensioensparen. Iedereen mag jaarlijks nog bijkomende premies sparen voor het pensioen. Die leveren eveneens een fiscaal voordeel op.

De financiële deelname van het RIZIV kan gebruikt worden voor:

  • een contract dat een vervangingsinkomen voorziet in geval van invaliditeit
  • een pensioenverzekering met aanvullende solidariteitsprestaties (vergoedingen bij arbeidsongeschiktheid, …)

RIZIV-contracten zijn een bijzonder interessante aanvulling op de sociale zekerheid voor medici en paramedici maar zijn ook uitermate complex. Door onze specifieke kennis en onze bijzondere samenwerking met een onafhankelijke financial planner garanderen wij u

  • fiscale en financiële optimalisatie
  • een perfect overzicht van uw sociale zekerheid: pensioen, inkomen bij ziekte of ongeval, …
  • professionele ondersteuning bij het indienen van uw aanvragen op uitkering
Offerte aanvragen