Omzetverzekering

Bedrijfsleiders van vooral kleinere en familiebedrijven houden hun loon bewust laag. Dit betekent uiteraard een fiscaal voordeel. Een arbeidsongeschiktheidsuitkering wordt echter berekend op basis van het reële loon. Een laag loon betekent dus een lage uitkering bij arbeidsongeschiktheid.

Een omzetverzekering is een aanvulling op het gewaarborgd inkomen met een vergoeding voor de vennootschap. Het gewaarborgd inkomen bij werkongeschiktheid wordt aan het slachtoffer zelf uitgekeerd.
De omzetverzekering wordt afgesloten door de vennootschap en garandeert dat 60% van de omzet behouden blijft bij werkonbekwaamheid van de verzekerde persoon.

Bij een omzetverzekering betaalt de vennootschap maandelijks een som om het omzetverlies te compenseren. Dat bedrag is beperkt tot 60% van de omzet, na aftrek van handelsgoederen, grond- en hulpstoffen en de uitkering van de verzekering gewaarborgd inkomen. De grootte van de uitkering is afhankelijk van de graad van arbeidsongeschiktheid: min. 25%, volledige uitkering vanaf 67%.

Indien er na twee jaar een blijvende arbeidsongeschiktheid van meer dan 25% is, mogen de maandelijkse uitkeringen omgezet worden in een eenmalig kapitaal. Op die manier kan de onderneming verkocht of vereffend worden zodat de uitkering mee in de vereffening valt.

De premies die de vennootschap betaalt, zijn integraal fiscaal aftrekbaar.

Offerte aanvragen