Key Man-verzekeringen

Het is niet altijd evident om iedereen zomaar te vervangen. Sleutelfiguren binnen de onderneming hebben immers een zekere sociale verantwoordelijkheid ten opzichte van de aandeelhouders, de werknemers en hun toekomst. Kredietverplichtingen en vaste kosten blijven lopen terwijl de inkomsten dalen. Een eventueel plots overlijden kan een bedrijf in ernstige financiële problemen brengen.

Een verzekering ‘Key Man’ vergoedt een overeengekomen kapitaal bij overlijden en eventueel ook bij blijvende invaliditeit van de verzekerde persoon met een sleutelpositie. Op die manier kan een onderneming haar activiteiten verder blijven zetten en haar waarde behouden.

Offerte aanvragen