Ziekte- en ongevallenverzekering

Zowel voor werkgevers als voor werknemers is de groepsverzekering een van de meest gewaardeerde extralegale voordelen. Werknemers kunnen immers rekenen op een onmisbare aanvulling op hun sociale zekerheid. Voor werkgevers is het een fiscaal interessante aanvulling op het loon en een optimalisatie van het loonbeleid. Naast de pensioenopbouw is het ook mogelijk om vergoedingen bij werkonbekwaamheid door ziekte of ongeval op te trekken. Dit geldt ook voor de groep met een zelfstandig statuut zoals bestuurders.

Collectieve ziekte- en ongevallenverzekering
Bij ziekte of ongeval in de privésfeer valt de werknemer of zelfstandige na een maand terug op 60% van zijn inkomen. Dit wordt gefinancierd door de sociale overheid. Het tweede jaar bedraagt dit zelfs nog maar 40 tot 65%, afhankelijk van de gezinssituatie. Bovendien zijn alle bedragen en uitkeringen gelimiteerd.
Een collectieve invaliditeitsrenteverzekering maakt een aanvulling op deze wettelijke tussenkomst tot 80% van het reële salaris mogelijk.

Geen premies bij arbeidsongeschiktheid
Indien een medewerker langere tijd arbeidsongeschikt is, betaalt de verzekeraar de premies van de pensioenopbouw tijdens zijn afwezigheid. Op die manier bouwt uw medewerker ook tijdens zijn afwezigheid een aanvullend pensioen op en behoudt hij zijn kapitaal bij overlijden.

Offerte aanvragen