Arbeidsongevallen

Lagere premie dankzij Risk Management

Bamps Eurassur ontwikkelde voor het risico arbeidsongevallen een eigen methodologie, gebaseerd op ‘Risk Management’. Op basis van het schadeverleden wordt er grondig onderzocht hoe risico’s in de toekomst beheerst en beheerd kunnen worden.
Gratis tools zoals veiligheidsinspecties en veiligheidswedstrijden moeten leiden tot een optimalisatie van de schadefrequentie, -ernst en uitgaven.
Minder schadegevallen = minder menselijk leed = minder uitgaven voor de verzekeraar = lagere premie!

Beperkingen aanvullen

De arbeidsongevallenwet heeft zijn grenzen. Zo is de bezoldiging, welke de basis is voor de vergoedingen, beperkt tot een wettelijke grens. Verder zijn de medische kosten begrensd tot de RIZIV-schaal. Privé-ongevallen worden niet gedekt. Zelfstandigen en bestuurders zijn uitgesloten.
De zogenaamde buitenwettelijke bepalingen bieden hiervoor een oplossing. Het is enkel opletten om overlappingen met het Employee Benefits-plan te vermijden.

Offerte aanvragen