Montage en proeven

Met een polis ‘montage en proeven’ is het mogelijk om onvoorziene en plotselinge schade te verzekeren aan:

  • mechanische, elektrische of elektronische machines, toestellen en installaties
  • metaalconstructies
  • montage-uitrusting en andere voorwerpen die zich op de montageplaats bevinden

De verzekering dekt schade tijdens de montage en proeven wanneer ze te wijten is aan menselijke factoren, inwendige en externe oorzaken of natuurverschijnselen.
Ook de schade die ontstaat tijdens het laden en transport over land kan worden verzekerd.

Offerte aanvragen