Transport

Een goede transportverzekering biedt zekerheid aan ondernemingen die goederen vervoeren of laten vervoeren. Er bestaat immers een risico dat er tijdens het transport iets met de goederen gebeurt met schade of verlies als gevolg.
Ook indien het transport wordt uitbesteed aan derden, kan een transportverzekering zekerheid bieden. Naast de garantie van de verzekerde waarde en risico’s, kan u uiteraard ook op onze expertise en service rekenen.

Transportverzekeringen kunnen verdeeld worden in twee categorieën:

  • transportgoederen: het zijn meestal handels- of productiebedrijven die deze verzekering afsluiten. Leveringsvoorwaarden bepalen welke partij op welk moment risico’s loopt bij schade aan of verlies van goederen.
  • logistieke aansprakelijkheid (CMR-dekking): logistieke dienstverleners zoals vervoerders, opslaghouders, stuwadoors en expediteurs kunnen aanzienlijke aansprakelijkheidsrisico’s lopen. De mate van risico wordt bepaald door de afspraken die gemaakt worden met de opdrachtgevers.
  • Onafhankelijk van de omvang van het bedrijf, onze specialisten staan altijd klaar om klanten met raad en daad bij te staan. Onze krachtige positie binnen de verzekeringsmarkt staat garant voor een uitgebreide en concurrentiële verzekeringsoplossing.

    Offerte aanvragen