Rechtsbijstand

Bij een ongeval niet in fout of als er geen omniumverzekering is, kan de schade teruggevorderd worden bij de aansprakelijke tegenpartij. De Belgische verzekeraars hebben echter een speciale conventie gesloten waardoor de eigen wettelijk verplichte ‘BA-verzekering’ in veel gevallen hierin zal tussenkomen. In een aantal gevallen is dat echter niet zo.

Een contract ‘Rechtsbijstand’ zorgt voor een perfecte ondersteuning voor de terugvordering van de schade of ter verdediging tegen een onrechtmatige claim. Via het contract is er eveneens een tussenkomst mogelijk voor een dagvaarding na een verkeersovertreding.
Uitbreidingen van deze verzekering verlenen juridische bijstand voor andere contractuele geschillen.

Bamps Eurassur ziet er nauw op toe dat al uw rechten die voorzien zijn in uw contract, maximaal benut zullen worden.

Offerte aanvragen