Omnium beroepsopdrachten

Indien een werknemer gebruikmaakt van zijn privévoertuig voor beroepsopdrachten, is een correcte verzekering onontbeerlijk. Indien dit regelmatig gebeurt, dient de wagen ook voor professioneel gebruik en heeft dit een gevolg voor de premie die de werknemer betaalt.
Bij een gewone ‘BA autoverzekering’ is het traject van en naar het werk met de wagen toegelaten, evenals uitzonderlijk gebruik voor beroepsdoeleinden.
Schadegevallen hebben echter een invloed op de premie en dus kan de verzekeraar na een ongeval in fout de verzekeringsvoorwaarden aanpassen op basis van die eventuele schadegevallen (bonus/malus).

Om dit te vermijden, kan de werkgever een contract ‘Omnium beroepsopdrachten’ afsluiten. Hierin zijn alle voertuigen van privépersonen die hun voertuig regelmatig gebruiken voor een verplaatsing in dienstverband, ‘omnium’ verzekerd. Verplaatsingen van en naar het werk zijn uitgesloten.

Duidelijke afspraken en volledige informatie naar de werknemers toe is van groot belang om discussies bij schade achteraf te vermijden. Onze commerciële medewerkers bieden hierin de nodige ondersteuning.

Offerte aanvragen