Inzittenden voertuigen

De verzekering burgerlijke aansprakelijkheid auto vergoedt de lichamelijke, materiële of morele schade die anderen hebben geleden bij een ongeval waarbij u in fout bent. Deze verzekering komt dus enkel tussen voor kosten bij een andere partij, en niet bij de bestuurder. Hiervoor bestaat er een verzekering ‘inzittenden voertuig’.

Een verzekering ‘inzittenden voertuig’ verzekert naargelang de formule:

  • de bestuurder van het voertuig
  • alle inzittenden van het voertuig

voor een kapitaal naar keuze bij overlijden of blijvende invaliditeit, aangevuld met een eventuele dagvergoeding bij werkonbekwaamheid en terugbetaling van medische kosten.

Het is echter zo dat een verzekering ‘inzittenden voertuig’ inmiddels gedeeltelijk achterhaald is. Passagiers worden immers als zwakke weggebruikers gezien op basis van artikel 29bis WAM en worden daarom automatisch schadeloos gesteld door de verzekeraar van het betrokken motorvoertuig.

Offerte aanvragen