Productaansprakelijkheid en recall

Bedrijven worden geconfronteerd met unieke aansprakelijkheidsproblemen in het kader van productie, verkoop en distributie van producten.

Evenals in de BA Bedrijf waarborgt dit contract enkel extracontractuele schade. De contractuele schade wordt afgedekt door de waarborg ‘BA na levering’ of ‘BA Productaansprakelijkheid’.
Deze polis dekt ondermeer de schade veroorzaakt door vergissing of gebrek in de conceptie, de vervaardiging, de voorbereiding, de uitvoering, de verpakking of de presentatie van producten, het plaatsen van installaties, …

Recall
Indien er producten teruggehaald moeten worden of indien ze onvoorzien of opzettelijk beschadigd werden, kunnen de kosten verhaald worden op de productcontaminatiewaarborg. Deze verzekering dekt financiële verliezen na een terughaalactie.
U mag rekenen op het advies van crisisconsultants om potentiële imagoschade te minimaliseren!

Bamps Eurassur heeft strategieën ontwikkeld die de impact van productaansprakelijkheid, risico’s van massaschade en andere externe aansprakelijkheden op uw financieel resultaat sterk minimaliseren.

Offerte aanvragen