Objectieve B.A. na brand en ontploffing

Deze polis is wettelijk verplicht voor uitbaters van publiek toegankelijke gelegenheden:

  • kantoren van > 500m2
  • restaurants en cafés van > 50m2
  • hotels en motels met minimaal vier kamers voor minimaal tien personen
  • kleinhandelaars en handelsgalerijen met een verkoopruimte van minstens 1000 m2
  • gebouwen voor de uitoefening van een eredienst vanaf 1000 m2
  • dancings, discotheken en alle openbare gelegenheden waar er gedanst wordt, inclusief openluchtbals, tenten, …

Deze verplichte verzekering beschermt tegen schade aan derden door brand maar zonder fout. Ook indien u niet in fout bent, blijft u immers aansprakelijk bij een brand of ontploffing en moet u ervoor zorgen dat de lichamelijke en stoffelijke schade van de slachtoffers vergoed worden.

Onze specialisten onderzoeken uw noden en verplichtingen en bieden u oplossingen in alle verzekeringsdomeinen.

Offerte aanvragen