B.A. Organisator special events

BA Organisator (eigen event)
Een evenementenverzekering biedt een oplossing voor schadegevallen tijdens een zelf georganiseerd evenement. Zo worden de medische kosten of tijdelijke werkongeschiktheid terugbetaald zonder dat enige aansprakelijkheid bepaald moet worden.

Bamps Eurassur biedt hiervoor verschillende formules.

BA Organisator Special Events
In de entertainmentsector gaan grote budgetten om. De bijhorende risico’s kunnen dan ook behoorlijk groot zijn.

De belangrijkste voorkomende risico’s zijn:

  • productieschade en bijhorende verliezen wanneer sleutelfiguren zoals regisseur en hoofdacteurs een letsel oplopen
  • schade aan de filmnegatieven
  • fysieke schade aan de filmset, uitrusting en de hieraan verbonden financiële verliezen
  • smaad, laster, eerroof, plagiaat en inbreuken op auteursrecht

Bamps Eurassur heeft de nodige expertise op dit vlak en kan ook in deze sector snel handelen.

Offerte aanvragen