B.A. bestuurders (D&O)

Bestuurders van bedrijven worden almaar vaker persoonlijk aansprakelijk gesteld. De belangrijkste redenen hiervoor zijn veranderingen in de wetgeving en reglementeringen inzake corporate governance, tewerkstelling, veiligheid en gezondheid, … en de toenemende macht van regulerende instanties. Bovendien ligt de nadruk momenteel op het communiceren van informatie aan de aandeelhouders en gaat deze laatste partij almaar sneller over tot vervolging.

Enkele van de meest voorkomende oorzaken van claims tegen ‘Directors & Officers (D&O)’ zijn: slechte financiële toestand, fusie- en overnameactiviteiten, financiële aanpassingen, boekhoudkundige onregelmatigheden, faillissement, wetsovertreding, volatiliteit van de beursnotering, niet onthullen van problemen na de aankoop van een dochteronderneming, handel met voorkennis, …

Enkele kritische vragen:

  • Beschikt u over een D&O-polis en hebt u de dekking onlangs nog eens herbekeken?
  • Zijn u en uw raad van bestuur zich ten volle bewust van de voorwaarden en de uitsluitingen van de polis?
  • Werden de limieten en het ontwerp van uw programma aangepast aan de huidige toegenomen claimbewustheid en voldoet uw contract nog aan uw huidig rechtsgebied?

Een D&O-verzekering is een complex product. De dekking verschilt enorm naargelang de verzekeringsmaatschappij. Daarom wordt u begeleid door onze jurist-specialist.

Offerte aanvragen