B.A. beroep

Voor een aantal beroepen is een ‘BA Beroep’ wettelijk verplicht. Deze verzekering dekt de contractuele aansprakelijkheid voor schade naar aanleiding van beroepsfouten. Hieronder valt ondermeer nalatigheden, niet en verkeerd handelen, verzuimen, vergissingen, e.d. Ook gerechtelijke kosten in verband met aansprakelijkheid vallen onder deze dekking.

Professionele aansprakelijkheidsrisico’s zijn complex en dus vereist deze materie deskundig advies. Bamps Eurassur biedt u een expertise die gedurende 40 jaar werd opgebouwd.

Offerte aanvragen