B.A. bedrijf

Een polis BA Bedrijf biedt in eerste instantie juridische ondersteuning in het onderzoek naar uw aansprakelijkheid. Bent u effectief aansprakelijk, dan vergoedt de polis:

  • stoffelijke schade aan goederen, gebouwen, …
  • lichamelijke schade die anderen ondervinden
  • onstoffelijke schade die hieruit voortvloeit: minder inkomsten voor een bedrijf waar de activiteiten door uw fout tijdelijk werden stilgelegd

De polis BA Bedrijf bestaat uit drie luiken:

  • Burgerlijke bedrijfsaansprakelijkheid: schade aan derden door uw personeelsleden, bedrijfsleiders, installaties of gebouwen
  • Producten- en dienstenaansprakelijkheid: schade door goederen na levering of door werken na uitvoering ervan bv. door een voedselvergiftiging, een toestel dat ontploft, …
  • Schade aan toevertrouwde goederen: schade aan goederen die u ontvangt om te herstellen bv. een toestel dat valt tijdens een herstelling

In dit type contracten speelt de expertise van Bamps Eurassur met haar sterke Risk Management-visie een enorm belangrijke rol.

Offerte aanvragen