Nieuws

Uw verzekeringscontracten in één oogopslag met MyBroker

21/10/2018

Met MyBroker kan u:
– uw verzekeringen raadplegen
– uw contracten op een eenvoudige manier ondertekenen
– een schadegeval melden
– ons vragen stellen
– …

Ga naar www.mybroker.be of installeer de app en registreer u vandaag nog!


Werkzaamheden Telenet op 26/03/2018

22/03/2018

Op maandag 26 maart voert Telenet werken uit in onze straat. Hierdoor zijn wij niet of moeilijk bereikbaar via e-mail. Onze excuses voor het ongemak!


Trends Gazellen 2018

10/02/2018

Bamps Eurassur is genomineerd als Trends gazelle 2018.
De winnaars worden binnenkort bekend gemaakt.


Zelfstandigen zonder vennootschap kunnen weldra extra fiscaal sparen

05/06/2017

Op dit moment is het nog zo dat zelfstandigen met een vennootschap naast het VAPZ ook een IPT kunnen afsluiten.  Zo kunnen zij binnen de bestaande fiscale regels meer extra aanvullend pensioen opbouwen dan een zelfstandige zonder vennootschap.

Maar, dit verschil zal weggewerkt worden. (more…)


Arbeidsongevallen en preventie

19/05/2017

Dankzij verschillende preventiecampagnes en de verbetering van de veiligheid, is de voorbije 30 jaar, het aantal dodelijke arbeidsongevallen met 71% gedaald. Een bemoedigend resultaat dat nog kan worden verbeterd! Om het brede publiek te sensibiliseren over dit onderwerp, analyseerde AXA Belgium meer dan 140 000 aangegeven arbeidsongevallendossiers tussen 2013 en 2016.

Welke letsels leiden het vaakst tot invaliditeit? Welke lichaamsdelen zijn het meest kwetsbaar? Hebben de leeftijd en de anciënniteit een impact op de frequentie van de ongevallen? Wat zijn de voornaamste oorzaken?

Lees er alles over in dit persdossier!


CIM / inschrijvingsbewijs

20/04/2017

Bij de inschrijving van elk voertuig en voor elke toegekende kentekenplaat, reikt de DIV een inschrijvingsbewijs (CIM) uit.
Het CIM bewijst dat het voertuig in België werd ingeschreven. Dit document wordt opgestuurd per post naar het adres van de hoofdverblijfplaats van de aanvrager.
Het inschrijvingsbewijs bestaat uit twee delen. Het deel “voertuig” moet steeds in het voertuig worden bewaard wanneer het voertuig op de openbare weg rijdt, stilstaat of geparkeerd wordt.
Zelfs wanneer het voertuig niet meer ingeschreven is, moet de eigenaar van het voertuig het volledig document bijhouden.

De DIV heeft vastgesteld dat +/- 10.000 inschrijvingsbewijzen die via bpost verzonden werden, niet door de eigenaars in ontvangst werden genomen. Dit wil zeggen dat een groot aantal voertuigeigenaars niet over het goede inschrijvingsbewijs beschikken of gewoon zonder inschrijvingsbewijs rijden, wat niet mag!
Volgens een enquête van de DIV komt dat door het feit dat de voertuigeigenaar:
• vergeten is om het document af te halen
• verhuisd is
• geen tijd had om het document af te halen
• naar het buitenland vertrokken is
• denkt dat een nieuwe plaat volstaat bij verandering van voertuig
• de zending geweigerd heeft

Wie zijn inschrijvingsbewijs via bpost niet heeft ontvangen, wordt dringend verzocht contact op te nemen met de DIV op het volgende e-mailadres retour.div@mobilit.fgov.be.
Gelieve duidelijk het kentekennummer te vermelden en hoe het inschrijvingsbewijs moet worden bezorgd (verzending per post aan het adres van de eigenaar) of in ontvangst zal worden genomen (afhaling aan de loketten in Brussel of in een antenne).

  


‘Sudden Death’-verzekering: in meerdere gevallen erg interessant!

01/08/2016

Een plots overlijden kan vaak erg hoge financiële kosten veroorzaken. Zo kan het dat er onverwacht een hoog bedrag aan successie betaald moet worden. Of dat een investering die gedaan werd in iemands zaak, plots in rook opgaat door het wegvallen van een ‘keyperson’.

Bij een slepende ziekte is het nog mogelijk om regelingen te treffen. In geval van plots overlijden, hebben slachtoffer en nabestaanden die mogelijkheid niet.
Bewust van de gevolgen van een overlijden maar ook van de kosten van een gewone overlijdensverzekering, zien we regelmatig dat mensen of ondernemingen een verzekering afsluiten tegen ‘overlijden na ongeval’. Maar dat is vaak te beperkt, want een ‘ongeval’ wordt gekenmerkt door een externe oorzaak. En dus blijft de financiële kater bij overlijden door bijvoorbeeld hartaderbreuk of een andere lichamelijke oorzaak.
Een ‘Sudden Death’-verzekering komt dus dikwijls veel beter tegemoet aan de werkelijke noden.

Wanneer sluit u dan best een Sudden Death af?

(more…)


PC200 – wat met opgelegde verhoging?

01/02/2016

Vanaf juni 2016 zal iedere bediende in het PC200 (vroeger PC218) een bruto premie van € 250 (nog verhoogd met 33% patronale lasten) ter verhoging van de koopkracht ontvangen. En dit jaarlijks.

Dit betekent jaarlijks een effectieve kost voor de werkgever van € 332.
En indien dit als loon uitgekeerd wordt, houdt de bediende ongeveer € 125 netto over.

Echter, de premie mag ook vervangen worden door een gelijkwaardig nieuw voordeel.

(more…)


Inschrijvingen en nummerplaten voor bromfietsen

02/01/2016

Doelstelling
Sinds 31 maart 2014 rijden de nieuwe en voordien in België of elders reeds ingeschreven bromfietsen en lichte vierwielers rond met een nummerplaat. Vanaf 11 december 2015 zijn de bromfietsen en vierwielers die in omloop waren voor 31 maart 2014, alsook de elektrische fietsen aan de beurt. Eigenaars krijgen tot 11 december 2016 de tijd om zich in orde te stellen met de nieuwe wetgeving.

Waarom een inschrijving voor alle bromfietsen, lichte vierwielers en elektrische fietsen? De wetgever start de regularisatiemaatregelen om de verkeersveiligheid te verhogen. Politiediensten zullen de betrokken voertuigen makkelijker kunnen identificeren. Hierdoor is er een betere controle mogelijk.

Hieronder een toelichting over de verplichte inschrijving, de regularisatieperiode en de bijhorende nummerplaten.
(more…)


De familiale – tussenkomst of niet?

20/12/2015

De familiale verzekering dekt enkel buitencontractuele aansprakelijkheid. Breng je in je privéleven door onoplettendheid een derde persoon schade toe, maar heb je met die persoon een overeenkomst gesloten, dan komt je verzekering niet tussen. En zo’n overeenkomst sluiten doe je vlugger dan je denkt, want ook mondelinge afspraken vallen hieronder. Enkele voorbeelden van wat wel en niet gedekt is, maken dit duidelijk.
(more…)