Tariefaanpassingen

2020

01/04/2020: DAS – wijziging tarieven – meer info

01/03/2020: Baloise – tariefverhoging auto: BA en rechtsbijstand 3,5%, omnium 4,5%, tariefverhoging brand Woning Select: 2%, tariefverhoging waarborg natuurrampen in brand Handel Plus, tariefverhoging Gezin Select: 4% en tariefverhoging BA bedrijven: 4%

01/01/2020: Athora – tariefverhoging BOAR – meer info

01/01/2020: DKV – indexering van alle contracten + tariefverhoging voor de oude contracten (in 2017 opgelegde tariefverhoging door de Nationale Bank van België) – Meer info

01/01/2020: AXA – Niet-auto ondernemingen: 2% – Auto ondernemingen: gemiddeld 3,5%

01/01/2020: TVM – 2,9% tariefverhoging op BA, omnium en rechtsbijstand voor de producten Package vrachtwagen en Werkmaterieelverzekering
7% op BA en rechtsbijstand en 5% op omnium voor Package bedrijfswagen – meer info

01/01/2020: Allianz – tariefverhoging BA onderneming & BA beroep (10%) en brand building (4%) – meer info

01/01/2020: Globality Health – tariefverhoging YouGenio World 2,5%, YouGenio Germany 2,5%, YouGenio “Old” 12%

2019

01/08/2019: Allianz – gesegmenteerde tariefverhoging Biz Plan (brand KMO)

01/03/2019: Baloise – tariefaanpassingen Niet-Leven – meer info

2019: Allianz – Tariefaanpassingen Niet-Leven

01/01/2019: Generali/Athora – tariefverhoging BOAR – meer info

01/01/2019: DKV – indexering van alle contracten + tariefverhoging voor de oude contracten (in 2017 opgelegde tariefverhoging door de Nationale Bank van België) – meer info

01/01/2019: AXA – 2% tariefverhoging Niet-Auto Ondernemingen (segmenten SME, zelfstandigen en vrije beroepen, met uitzondering van de verzekeringen Brand, Diefstal, BA beroep en Dienstboden)
1 tot 5% tariefverhoging Auto Ondernemingen

01/01/2019: TVM – 3,9% tariefverhoging op BA, omnium en rechtsbijstand voor de producten Vrachtwagen, Personenwagen en Werkmaterieel (contracten met aanvangsdatum voor 01/01/2018)

2018

01/09/2018: DKV – tariefverhoging van 1,6% voor contracten IS/IS+/IS+Zware Ziekten (onderschreven voor 2000), tariefverhoging van 1,1% voor de contracten IS2000 (onderschreven van 2000 tot 2015), tariefverhoging van 1% voor de contracten A2/A2+

01/09/2018: Vivium – tariefverhoging auto (1,5%) en vloten (2,5%)

01/06/2018: Allianz – tariefverhoging hospitalisatie (9,5%), bovenop medische index

01/04/2018: Europ Assistance – tariefverhoging

01/03/2018: Allianz – tariefverhoging auto (gem. 3%), brand (2,5%), BA (2,5%) en persoonlijke ongevallen (2,5%) – meer info

01/03/2018: Baloise – tariefverhoging brand (1,5%), auto (3%), familiale (5%) en BA onderneming (3%) – meer info

01/01/2018: Generali – tariefverhoging BOAR – meer info

01/01/2018: AXA – tariefverhoging ondernemingen Auto: 3,5%

01/01/2018: AXA – tariefverhoging ondernemingen Niet-Auto: 0,5% op brand en diefstal, overige verzekeringen 2%

01/01/2018: Amlin – tariefverhoging auto (3%)

01/01/2018: TVM – 3,9% tariefverhoging op BA en rechtsbijstand voor product Package vrachtwagen VBP en VLP (contracten met aanvangsdatum voor 01/04/2017)

01/01/2018: DKV – tariefverhoging van 1,6% voor contracten IS/IS+/IS+Zware Ziekten (onderschreven voor 2000), tariefverhoging van 1,1% voor de contracten IS2000 (onderschreven van 2000 tot 2015), tariefverhoging van 1% voor de contracten A2/A2+

2017

01/12/2017: Allianz – gedifferentieerde tariefaanpassing van -1% tot +5% (gemiddeld 3%)

06/10/2017: LAR – RB Voertuig Full, Fix: +3%; RB Privé-leven Full: +10%; RB Woning Full: +3%; RB Fleet: +3% voor nieuwe dossiers, +3% voor lopende contracten (tenzij premie > € 2.000 btwi)

02/10/2017: ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE – tariefverhoging voor de producten World Gold Protection, World Royal Protection & Excess Protection – meer info

01/09/2017: DKV – tariefverhoging van 9% voor contracten IS/IS+/IS+Zware Ziekten (onderschreven voor 2000) en tariefverhoging van 5,5% voor contracten IS2000 (onderschreven van 2000 tot 2015)

01/09/2017: VIVIUM – tariefverhoging van 3,67% voor motorvoertuigen + aanpassing tarieven voor bromfietsen en moto’s

01/01/2017: HILLEWAERE – tariefverhoging van 2% in omnium (enkel voor de Amlin-portefeuille)

01/01/2017: DKV – premie-aanpassingen o.b.v. medische index (geen reden tot opzeg) – meer info

01/01/2017: ALLIANZ – tariefverhogingen Niet-Leven – meer info

01/01/2017: GENERALI – tariefverhogingen Niet-Leven – meer info

01/01/2017: BELFIUS – tariefverhoging van 2,5% voor arbeidsongevallen

01/01/2017: AXA – 3,5% tariefverhoging auto ondernemingen en 2% BOAR niet-auto ondernemingen – meer info

01/01/2017: LAR-BAMPS EURASSUR – 6% tariefverhoging

01/01/2017: TVM – 3,9% tariefverhoging voor product Package vrachtwagen VBP en VLP – meer info


2016

01/09/2016: Vivium – tariefverhoging van 2% voor vlootpolissen

01/09/2016: AG Insurance – tariefverhoging van 4,32% voor hospitalisatieverzekeringen

01/03/2016: Baloise – tariefverhogingen varia – meer info

01/01/2016: Hillewaere – tariefverhoging van 12% in omnium (enkel voor de Amlin-portefeuille)

01/01/2016: DKV – premie-indexering van 0,91% op basis van de consumptieprijsindex

01/01/2016: TVM – 2,5% tariefverhoging voor product Package vrachtwagen VBP en VLP – meer info

 

2015

01/07/2015: Vivium – verhoging tarief Brand Particulieren met 2,4% (niet van toepassing op de waarborg natuurrampen) – meer info

01/04/2015: Europ Assistance – nieuwe tarieven bijstand – meer info

01/01/2015: Baloise – tariefverhogingen varia – meer info