Arbeidsongevallen en preventie

Dankzij verschillende preventiecampagnes en de verbetering van de veiligheid, is de voorbije 30 jaar, het aantal dodelijke arbeidsongevallen met 71% gedaald. Een bemoedigend resultaat dat nog kan worden verbeterd! Om het brede publiek te sensibiliseren over dit onderwerp, analyseerde AXA Belgium meer dan 140 000 aangegeven arbeidsongevallendossiers tussen 2013 en 2016.

Welke letsels leiden het vaakst tot invaliditeit? Welke lichaamsdelen zijn het meest kwetsbaar? Hebben de leeftijd en de anciënniteit een impact op de frequentie van de ongevallen? Wat zijn de voornaamste oorzaken?

Lees er alles over in dit persdossier!